Bezpieczny powrót do szkoły

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

1 września po długiej przerwie wracamy do tradycyjnego nauczania w szkole. Zachowujemy dotychczasową liczebność klas i bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami. Musimy jednak dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ i GIS. Ogólna strategia funkcjonowania szkoły przedstawia poniższy plakat. Szczegółowe rozwiązania bezpiecznego powrotu do szkoły są umieszczone w zakładce Regulamin pracy i nauki.

2020.08.30 bpowrot 1