Bezpieczny powrót do szkoły

Od 1 września br. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą obowiązywały najnowsze wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz z Ministrem Zdrowia. Opracowany dokument zawiera rekomendacje i zalecenia mające na celu bezpieczną organizację stacjonarnych zajęć szkolnych w warunkach pandemii.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wytycznymi.