Bee day

You are currently viewing Bee day

Bee Day – Międzynarodowy Dzień Pszczół został zorganizowany w szkole przez uczniów i uczennice klasy 4D w języku polskim i angielskim, aby uwrażliwić społeczność szkolną na problem i działania pomocowe dla ochrony pszczół i innych zapylaczy.
Często mówi się, że to właśnie pszczołom zawdzięczamy co trzecią łyżkę jedzenia, jaka trafia na nasze stoły. Niesamowite, prawda? I wcale nie ma w tym przesady. Około 80% roślin uprawnych wymaga zapylania, by mogło owocować. Główna w tym rola właśnie naszej, znanej wszystkim, pszczoły miodnej.
Chrońmy pszczoły !!!
Opiekun A.Pytel