Areszt Śledczy w Częstochowie

27 maja 2022r. klasa 3d5 odwiedziła Areszt Śledczy w Częstochowie. Celem spotkania było poszerzanie horyzontów uczniów w ramach profilu nauczania oraz poznanie struktury i zadań Aresztu Śledczego w Częstochowie.

Podczas spotkania omówiono przeznaczenie jednostki, oddziaływania resocjalizacyjne podejmowane względem osób pozbawionych wolności w częstochowskiej jednostce penitencjarnej, a także funkcjonowanie działu dozoru elektronicznego. Młodzież miała możliwość zapoznania się z bronią szkoleniową oraz środkami ochrony osobistej.

Na zakończenie, uczniowie zostali oprowadzeni po budynku penitencjarnym. Odwiedzili m.in. oddział mieszkalny, celę mieszkalną, celę zabezpieczającą, celę izolacyjną. Poruszona została kwestia zabezpieczeń techniczno-ochronnych oraz zasad poruszania się po terenie jednostki.

{gallery}2022.05.30_areszt{/gallery}