Apel do Uczniów

Ogromny apel do wszystkich uczniów. To nie są ferie. To jest czas kwarantanny. Ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Nie wolno powielić włoskiego błędu. Tam duża cześć młodzieży potraktowała brak zajęć, jako okazję do zabawy i spotkań towarzyskich, przyczyniając się do lawinowego przyrostu zakażeń.

Ograniczcie kontakty z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i dalszymi krewnymi, do niezbędnego minimum.

Życie towarzyskie przenieście do Internetu, a lekarstwem na nudę niech będą książki, hobby lub prace domowe.

Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia wirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia odpowiednich służb były należycie realizowane. W warunkach domowych należy także przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież.