Akcja Oddawania Krwi

14 marca w naszej szkole odbyła się akcja poboru krwi – krew oddało 31 uczniów naszej szkoły oraz Pan Dyrektor.

Dziękujemy wszystkim za udział oraz chęć niesienia pomocy innym!