95-lecie Szkoły

Uroczyste obchody 95-lecia istnienia szkoły rozpoczęły się w przeddzień 14 listopada w Hali Polonia meczem piłki ręcznej, w którym wzięła udział reprezentacja szkoły oraz jej absolwenci. Rozgrywki trzymały kibiców w nieustannym napięciu i zakończyły się wynikiem 14:9 z korzyścią dla obecnej drużyny szkolnej.

W kolejnym dniu, już o godzinie 10-tej dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, grono pedagogiczne i uczniowie wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w kościele Św. Zygmunta sprawowanej przez proboszcza tutejszej parafii Ks. Mariana Wojcieszka. Skupieni na wspólnej modlitwie dziękowaliśmy za kolejny jubileusz szkoły, prosiliśmy o dalszą pomyślność i wytrwałość w wypełnianiu misji, jaką jest z pewnością zawód nauczyciela. W zadumie i cichej modlitwie wspominaliśmy tych, którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta podczas drugiej wojny światowej.

Nasze myśli koncentrowały się także na ostatnich latach i miesiącach, kiedy to pożegnaliśmy na zawsze niejednego kolegę, koleżankę i uczniów naszej szkoły.

Następnie społeczność szkolna na czele z dyrekcją, wolnym marszem udała się do budynku szkoły, by wziąć udział w dalszych uroczystościach. W murach szkoły dyrektor Mariusz Zawada przywitał zaproszonych gości.
Podczas wystąpień zaproszeni goście składali wyrazy uznania dla gospodarza uroczystości, podkreślając jego działania mające na celu unowocześnienie naszej szkoły i poprawę jej wizerunku.

Pan Ryszard Stefaniak złożył dyrektorowi Zawadzie podziękowania za wszelkie działania na rzecz rozwoju szkoły oraz pielęgnowanie tradycji patriotyzmu. W dowód uznania odznaczył go Krzyżem Korpusu Wojska Polskiego i wręczył list gratulacyjny w imieniu pana prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.

W części artystycznej uczestnikom uroczystości towarzyszyła refleksja nad twórczością Jana Kochanowskiego – XVI wiecznego poety, którego śmiało możemy nazwać Horacym naszej literatury.

Jubileusz szkoły to niewątpliwie okazja do przywoływania jej historii, ale także wielka radość. Radość płynąca z faktu, że szkoła „rozrasta się”, jest coraz ładniejsza i doposażona a oprócz tego jej patronem jest Jan Kochanowski, którego twórczość była i jest drogowskazem dla każdego człowieka i Polaka.

 

{gallery}2016.11.16_95_lecie{/gallery}