Ranking Edukacyjny

You are currently viewing Ranking Edukacyjny

Kochanowski na drugim miejscu wśród techników w Częstochowie w Rankingu Edukacyjnym WaszaEdukacja.pl
Ranking techników 2024 opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę, były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2021-2023. W tegorocznym rankingu szkół ponadpodstawowych brało udział aż 1978 liceów i 1499 techników.