W IV Edycji 2018 Budżetu Obywatelskiego naszej szkole udało się przejść pozytywną weryfikację projektu i z dniem 20 października rozpoczynamy walkę o jego realizację.

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu szkolnego w 12 urządzeń wielofunkcyjnych, stół do szachów, dwa stoły do piłkarzyków, 4 ławki oraz dwa kosze na śmieci.

Zachęcamy uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich mieszkańców Częstochowy do udziału w głosowaniu. Aby zagłosować trzeba spełnić następujące warunki:

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat.

 • Głosujący mieszkańcy oddają głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 • W przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, mieszkańcy głosują na propozycje zadań dotyczące dzielnicy, w której zamieszkują.
 • Głosujący może zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim (do dyspozycji 10 punktów) i 10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną ilość pełnych punktów. Na każde zadanie głosujący ma prawo oddać dowolną liczbę punktów, jednak nie większą niż przeznaczona do tego celu pula.
 • Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
 • Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w karcie do głosowania / aplikacji internetowej do głosowania.
 • Oddanie więcej niż jednego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

Głosować można na 3 sposoby:

 • przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania:
      1. na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl
      2. w infomatach miejskich.
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając kartę do głosowania pobraną ze strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu (jedna karta w jednej kopercie). rozpoczęcie: 21 października 2017 r. zakończenie: 5 listopada 2017 r.
 • w wyznaczonych punktach, w których będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Rrozpoczęcie: 21 października 2017 r. zakończenie: 29 października 2017 r.

Wszelkich informacji na temat IV Edycji Budżetu Obywatelskiego można szukać na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl

ZAGŁOSUJMY I WYGRAJMY

We wtorek w naszej szkole gościli siatkarze pierwszoligowego AZS Częstochowa. Trener przygotowania fizycznego Grzegorz Poznański razem z dwoma zawodnikami: Moustapha M'Baye i Hubertem Mańko poprowadzili zajęcia siatkarskie na lekcji W-f w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety AZS i bilety na najbliższy mecz.

18 października klasa III A oraz III C – technik logistyk – zwiedziły General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. OPEL Gliwice.

Podczas wizyty uczniowie zobaczyli i zapoznali się z funkcjonowaniem dwóch wydziałów: montażu karoserii i montażu głównego, gdzie odbywała się produkcja Astry K oraz Opla Corsa.

Gliwicka fabryka jest głównym producentem linii modelowej Astry w Europie i odpowiada za standardy jakościowe tego modelu w grupie Opel/Vauxhall. Ponadto z linii zjeżdżają też Opel GTC, GTC OPC oraz kabriolet Cascada.

W poniedziałkowy wieczór 16 października uczniowie kilku częstochowskich szkół w tym naszej szkoły przygotowali koncert poświęcony Honorowym Obywatelom Miasta Częstochowy: Janowi Pawłowi II, Ryszardowi Kaczorowskiemu, Marie – Therese i Pierre Chaubon oraz Zygmuntowi Rolatowi.

Koncert odbył się w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Koncert przypomniał czyny i słowa tych wybitnych osób, tak mocno związanych z naszym miastem. Wszyscy zebrani z ogromną ciekawością przysłuchiwali się wierszom i piosenkom, które nierozerwalnie wiążą się z tymi, którym koncert był dedykowany.

Na zakończenie uroczystości młodzież złożyła kwiaty pod pamiątkowym obrazem poświęconym Janowi Pawłowi II, pragnąc uczcić w ten sposób kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

13 pażdziernika w auli widowiskowej przy parafii św. Zygmunta odbyły się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, w ramach której Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wręczył nagrody nauczycielą. Wśród 119 nagrodzonych znalazło się trzech nauczcieli z naszej szkoły Mariusz Zawada, Edyta Waryś oraz Paweł Kapica. Dodatkwo Dyrektor naszej szkoły Mariusz Zawada otrzymał Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

2017.10.15 nagrody

 

Dnia 13 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie, pod kierownictwem Joanny Walczak-Kramer przygotowali humorystyczne przedstawienie oraz piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud , poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

W dniu 11.10.2017 klasy IIIb i IIId technikum logistycznego z innowacją policyjną uczestniczyły w wycieczce do Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku w ramach realizacji innowacji. Uczniowie podczas spotkania z oficerem prasowym Komendy sierżantem sztabowym Kamilem Raczyńskim zapoznali się z pracą funkcjonariuszy policji, strukturą funkcjonowania i organizacją Komendy oraz zadaniami realizowanymi przez Komendę i jej pracowników. Zdobyli również praktyczną wiedzę dotyczącą zagrożeń i odpowiedzialności karnej dla osób od 17 roku życia.

11 pażdziernika odbył sie mecz pomiędzy kadrą pedagogiczną naszej szkoły a Zespołem Zzkół Technicznych w Częstochowie. Mecz zakończył się zwycięstwem naszej drużyny.

Gratulujemy!!

Dnia 04.10.2017 roku odbył się I etap – szkolny – Jubileuszowej Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, w której wzięło udział 72 uczniów naszej Szkoły. Byli to uczniowie klas III oraz IV, kształcący się w zawodzie technik logistyk.

Wyniki tego etapu - 27 października 2017r.

W dniu 3 października 2017 r. została przeprowadzona akcja zbiórki artykułów i materiałów higienicznych na rzecz Domu Dziecka w Kłobucku.

W akcji udział wzięło wielu uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Zebrane artykuły zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem, z pewnością powtórzymy tego akcję.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział i wsparli tę akcję. Cieszymy się, że jest wielu uczniów, którzy nie pozostają obojętni na potrzeby innych.

Dziękujemy!!!

Akcję zorganizowała klasa II g pod opieką p. A. Pytel i p. E. Idziak.

Dnia 3 pażdziernika klasy IIIf i Ig technika ekonomisty odwiedziły Powiatową Komendę Policji w Kłobucku.

Wycieczka była zorganizowana w ramach realizowanej w tych klasach innowacji policyjno-prawnej. W trakcie wycieczki sierżant szt. Kamil Raczyński zapoznał uczniów z pracą poszczególnych wydziałów komendy: drogówką, dochodzeniówką oraz pracą dzielnicowych.

Uświadomił również uczniom jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania prawa i jaki wpływ może to mieć na ich przyszłe życie.