Matura – 30 czerwca godz. 11.00

Egzaminy zawodowe (kwalifikacje) – 31 sierpnia godz. 11.00 lub na stronie OKE Jaworzno od dnia 25 sierpnia (potrzebne: login i hasło).

 

Egzaminy poprawkowe:

Matura – pisemna 22 sierpnia godz. 9.00, ustna 23 sierpnia.

Egzaminy zawodowe w sesji ponownej – styczeń-luty 2018r. Deklaracje składamy po 15 września.

Dnia 15 maja o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zapraszamy wszystkich rodziców.

Przypominamy, że od 9 maja nastąpiłą zmiana planu lekcji.

Aktualny plan kliknij

W dniu 23 marca o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich rodziców.

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie informuje, że w dniu 15.02.2017 r. do godz. 21:00 odnotowano przekroczenie stężenia pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3) na terenie miasta Częstochowy przy którym wskazane jest informowanie społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji.
Prognozuje się, że jakość powietrza na najbliższe 12 godzin będzie bardzo zła.
Wszelka aktywność na zewnątrz jest odradzana (dotyczy to w szczególności dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych). Osoby wrażliwe (z chorobami krążenia oraz chorobami układu oddechowego) powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie do niezbędnego minimum.

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMIN ZAWODOWY
Sesja styczeń 2017

Część pisemna wszystkie kwalifikacje

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty

Część praktyczna

Kwalifikacja A.30; A.31; A.32 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Kwalifikacja A.35 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka
Kwalifikacja A.36 – kalkulator prosty

W dniu 17 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich klas.

Prosimy każdą klasę o przygotowanie jednej przerażającej dyni na Halloween. Dynie prosimy dostarczać do gabinetu nauczycieli WF do dnia 27 października.

Wkrótce rusza kolejna edycja „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” w Szczytnie. Uczniów klas maturalnych zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt w tej sprawie z p. Aleksandrą Kupczak

Dnia 8 września 2016 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Serdecznie zapraszamy