Przypominamy, że od 9 maja nastąpiłą zmiana planu lekcji.

Aktualny plan kliknij

W dniu 23 marca o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich rodziców.

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie informuje, że w dniu 15.02.2017 r. do godz. 21:00 odnotowano przekroczenie stężenia pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3) na terenie miasta Częstochowy przy którym wskazane jest informowanie społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji.
Prognozuje się, że jakość powietrza na najbliższe 12 godzin będzie bardzo zła.
Wszelka aktywność na zewnątrz jest odradzana (dotyczy to w szczególności dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych). Osoby wrażliwe (z chorobami krążenia oraz chorobami układu oddechowego) powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie do niezbędnego minimum.

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMIN ZAWODOWY
Sesja styczeń 2017

Część pisemna wszystkie kwalifikacje

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty

Część praktyczna

Kwalifikacja A.30; A.31; A.32 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Kwalifikacja A.35 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka
Kwalifikacja A.36 – kalkulator prosty

W dniu 17 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich klas.

Prosimy każdą klasę o przygotowanie jednej przerażającej dyni na Halloween. Dynie prosimy dostarczać do gabinetu nauczycieli WF do dnia 27 października.

Wkrótce rusza kolejna edycja „Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej” w Szczytnie. Uczniów klas maturalnych zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt w tej sprawie z p. Aleksandrą Kupczak

Dnia 8 września 2016 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Serdecznie zapraszamy

Pan Paweł Kołodziejczyk - Język angielski

30.06.2016 r. godz. 12:30

Pani Katarzyna Organa - Fizyka klasa I i II

28.06.2016 r. godz. 11:00

28.07.2016 r. godz. 11:00

26.08.2016 r. godz 11:00

Pani Dorota Szymczyńska - Planowanie produkcji i dystrybucji

5.07.2016 r. godz. 9:00

29.07.2016 r. godz. 9:00

26.03.2016 r. godz. 9:00

Pani Krzysztofa Jończyk-Kałuża - Język angielski

24.06.2016 r. godz. 11:00

15.07.2016 r. godz 11:00

20.07.2016 r. godz. 12:00

Pani Jolanta Braciszewicz - Matematyka klasa IVE, IV B

24.06.2016 r. godz. 9:30

05.07.2016 r. godz. 12:00

29.07.2016 r. godz. 12:00

Pani Jolanta Braciszewicz - Matematyka klasa IC, ID, IE, IF

5.07.2016 r. godz. 11:15

29.07.2016 r. godz. 12:45

26.08.2016 r. godz. 11:00

Pani Jolanta Braciszewicz - Matematyka klasa IIA, IID, IIE, IIIC, IIIA

5.07.2016 r. godz. 10:30

29.07.2016 r. godz. 13:30

26.08.2016 r. godz. 11:45

Pani Jolanta Rucińska - Rachunkowość 

27.06.2016 r. godz. 11:00

01.08.2016 r. godz. 11:00

26.08.2016 r. godz. i 11:00

Pani Joanna Hołodniuk

29.06.2016 r. godz. 9:00

26.08.2016 r. godz. 9:00

29.08.2016 r. godz. 9:00

Pani Magdalena Skoczewska - Logistyka w procesach produkcji i dystrybucji

27.06.2016 r. godz. 10:30

28.06.2016 r. godz. 10:30

16.08.2016 r. godz. 10:00

Pani Edyta Waryś - Logistyka zaopatrzenia i produkcji 

24.06.2016 r. godz. 10:00

27.06.2016 r. godz. 10:00

22.08.2016 r. godz. 10:00

Pani Lidia Domagała - Matematyka

28.06.2016 r. godz. 10:00 kl. IIB/C

28.06.2016 r. godz. 10:45 kl. IIIA/B/E

5.07.2016 r. godz. 9:15 kl. IIIA/B/E

5.07.2016 r. godz. 10:00 kl. IIB/C

26.08.2016 r. godz. 10:00 kl. IIB/C

26.08.2016 r. godz. 10:45 kl. IIIA/B/E