Osoby, które we wrześniu tego roku, zapisywały się na kurs operatora wózka widłowego - spotkanie organizacyjne z przedstawicielem firmy realizującej kurs, odbędzie się 26.09.2017 r. (wtorek) o godz. 10.30 na świetlicy szkolnej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników znajdują się u pedagoga szkolnego w pokoju 40.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 15 września do pedagoga szkolnego

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie mieszkający na terenie Częstochowy, których dochód na osobę w rodzinie w sierpniu 2017 roku nie przekroczył kwoty 514,00 zł netto.

Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją znajdują się u pedagoga szkolnego w pokoju 40.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 14 września do pedagoga szkolnego.

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się 6 września (środa) o godzinie 17:00.

 

 

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot

Termin

Klasa

1.

p. Jolanta Bracisiewicz

Matematyka

29 maja  godz. 12.00

26 czerwca  godz. 12.00

10 lipca  godz. 12.00

czwarta

2.

p. Jolanta Bracisiewicz

Matematyka

30 czerwca  godz. 11.30

10 lipca  godz. 12.45

25 sierpnia  godz. 11.30

pierwsza

3.

p. Jolanta Bracisiewicz

Matematyka

30 czerwca  godz. 11.30

10 lipca  godz. 13.15

25 sierpnia  godz. 12.00

druga

4.

p. Jolanta Bracisiewicz

Matematyka

30 czerwca  godz. 11.30

10 lipca  godz. 13.45

25 sierpnia  godz. 12.30

trzecia

5.

p. Lidia Domagała

Matematyka

27, 30  czerwca  godz. 9.00

25 sierpnia  godz. 9.00

pierwsza

6.

p. Lidia Domagała

Matematyka

27, 30  czerwca  godz. 9.00

25 sierpnia  godz. 9.45

druga/trzecia

7.

p. Kamil Bednarek

Matematyka

30 czerwca  godz. 11.00

12 lipca  godz. 11.00

25 sierpnia  godz. 11.00

pierwsza/druga

8.

p. Joanna Walczak-Kramer

j. polski

27, 28  czerwca  godz. 9.00

03 lipca  godz. 9.00

pierwsza/druga/

trzecia

9.

p. Anna Malak

j. polski

27, 28  czerwca  godz. 9.30

17 sierpnia  godz. 9.30

trzecia

10.

p. Magdalena Skoczewska

Logistyka w procesach produkcji

26 czerwca  godz. 11.30

11 lipca  godz. 8.00

28 sierpnia  godz. 8.30

pierwsza

11.

p. Jolanta Rucińska

rachunkowość

27 czerwca  godz. 8.00

31 lipca  godz. 8.00

18 sierpnia  godz. 8.00

czwarta

12.

p. Jolanta Rucińska

rachunkowość

27 czerwca  godz. 9.00

31 lipca  godz. 9.00

18 sierpnia  godz. 9.00

trzecia

13.

p. Aleksandra Pytel

j. angielski

26 czerwca  godz. 11.00

10 lipca  godz. 11.00

21 sierpnia  godz. 11.00

pierwsza

14.

p. Paweł Kołodziejczyk

j. angielski zawodowy

24 lipca  godz. 9.45

16, 18  sierpnia  godz. 10.00

pierwsza

15.

p. Krzysztofa Jończyk-Kałuża

j. angielski

11 lipca  godz. 12.00

12, 13  lipca  godz. 8.30

pierwsza/druga/

czwarta

16.

p. Justyna Grochowina

Zapasy i magazynowanie

30 czerwca  godz. 11.00

14 lipca  godz. 11.00

25 sierpnia  godz. 11.00

pierwsza

17.

p. Artur Go

Obsługa jednostek zewnętrznych

11 lipca  godz. 11.00

03, 04 sierpnia  godz. 11.00

czwarta

18.

p. Artur Go

Planowanie przepływów i zasobów

11 lipca  godz. 11.00

03, 04 sierpnia  godz. 11.00

czwarta

19.

p. Katarzyna Organa

Fizyka

27, 28 czerwca  godz. 9.00

28 sierpnia  godz. 9.00

trzecia

Matura – 30 czerwca godz. 11.00

Egzaminy zawodowe (kwalifikacje) – 31 sierpnia godz. 11.00 lub na stronie OKE Jaworzno od dnia 25 sierpnia (potrzebne: login i hasło).

 

Egzaminy poprawkowe:

Matura – pisemna 22 sierpnia godz. 9.00, ustna 23 sierpnia.

Egzaminy zawodowe w sesji ponownej – styczeń-luty 2018r. Deklaracje składamy po 15 września.

Dnia 15 maja o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zapraszamy wszystkich rodziców.

Przypominamy, że od 9 maja nastąpiłą zmiana planu lekcji.

Aktualny plan kliknij

W dniu 23 marca o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich rodziców.

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie informuje, że w dniu 15.02.2017 r. do godz. 21:00 odnotowano przekroczenie stężenia pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3) na terenie miasta Częstochowy przy którym wskazane jest informowanie społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji.
Prognozuje się, że jakość powietrza na najbliższe 12 godzin będzie bardzo zła.
Wszelka aktywność na zewnątrz jest odradzana (dotyczy to w szczególności dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych). Osoby wrażliwe (z chorobami krążenia oraz chorobami układu oddechowego) powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie do niezbędnego minimum.