EDYCJA II

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów szkół zawodowych poprzez udział uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno- zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, praktykach i stażach, a także poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakupu pomocy dydaktycznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W dniach od 27 września do 11 października 2017 roku trwa rekrutacja uczniów do Projektu.

 Celem zgłoszenia uczestnictwa obowiązkowe jest zapoznanie się z regulaminem (zał. 1) oraz sporządzenie:

  • Formularza zgłoszeniowego (zał. 6),
  • Oświadczenia uczestnika (zał. 14), 
  • Rekomendacji wychowawcy (zał. 15),
  • Ankiety motywacyjnej (zał. 16).

Wszystkie dokumenty można otrzymać u szkolnego koordynatora projektu (zgłaszając się do Sali 90) lub wydrukować samodzielnie i dostarczyć do szkolnego koordynatora projektu (do Sali 90) w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2017 r.

Godziny sporządzania lub dostarczania dokumentacji:

8.00 – 15.45 poniedziałek
8.00 – 14.05 wtorek
8.00 – 15.45 środa
8.00 – 15.45 czwartek
8.00 – 14.55 piątek

Wszystko odbywa się w sali 90 – szkolny koordynator Edyta Waryś

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze

Pobierz

Regulamin rekrutacji

Pobierz

Formy wsparcia

Pobierz

Katalog kryteriów

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz

Deklaracja uczestnictwa

Pobierz

Oświadczenie uczestnika

Pobierz

Ankieta motywacyjna

Pobierz

Rekomendacja wychowawcy

Pobierz

Rezygnacja z formy wsparcia

Pobierz

Rezygnacja z udziału w projekcje

Pobierz

 

EDYCJA I

W dniach od 11 - 26 października 2016 roku będzie trwała rekrutacja do projektu ZAWODOWA WSPÓŁPRACA realizowanego przez Urząd Miasta Częstochowy.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, Informacją o naborze uczestników oraz dokumentacją zgłoszeniową (w/w dokumenty umieszczone w załącznikach).

Uczniowie muszą złożyć czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz wypełnioną ankietę motywacyjną, rekomendację wychowawcy ucznia do uczestnictwa w projekcie.

Załączniki muszą być podpisane przez wskazane na formularzach osoby i opatrzone datą, (jeżeli kandydat do uczestnictwa w projekcie nie jest pełnoletni, to dokumenty podpisują rodzice/opiekuni prawni).

Informacji dotyczących projektu udziela oraz rekrutację przeprowadza Pani Edyta Waryś (sala 90).

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Pobierz

Informacja o naborze uczestników

Pobierz

 

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz

Oświadczenie uczestnika

Pobierz

Deklaracja uczestnictwa

Pobierz

Ankieta motywacyjna

Pobierz

Rekomendacja wychowawcy

Pobierz

Katalog kryteriów rekrutacji

Pobierz

Formy wsparcia dla uczniów

Pobierz

Formy wsparcia dla nauczycieli

Pobierz