eTwinning


etwiningProgram eTwinning istnieje w naszej szkole od stycznia 2005r.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest mgr Katarzyna Pychyńska – nauczyciel języka angielskiego, która reprezentowała Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego na konferencji inauguracyjnej w Brukseli w 2005r..

Zadaniem Programu eTwinning jest wspieranie partnerskiej współpracy między szkołami europejskimi z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej. Program ten umożliwia nauczycielom i młodzieży w Europie lepsze wzajemne poznanie i wymianę informacji dotyczących wszystkich dziedzin życia przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych i informatycznych.

Program eTwinning ma służyć także do nawiązania i umocnienia związków między szkołami w Europie poprzez możliwości komunikowania się z przedstawicielami innych kultur za pomocą Internetu, programów komputerowych i wycieczek zagranicznych. Program ten umożliwia również poznanie obszaru kulturowego danego kraju, z którym szkoła współpracuje, udział w projektach międzynarodowych, wymianę korespondencji za pomocą pisania e-mali i korzystanie z sieci Internet.

2013 eTwinning certificate

Niektóre działania w ramach programu.

wrzesień 2016 - czerwiec 2017

Głównym wydarzeniem, na którym skupiliśmy naszą pracę w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 było wykonanie prezentacji z okazji wspaniałej uroczystości 95-lecia naszej szkoły, która odbyła się w listopadzie 2016 r. Uczniowie zbierali materiały w postaci zdjęć, artykułów w prasie oraz wspomnień własnych i relacji innych osób z tego ważnego wydarzenia dla Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego oraz miasta Częstochowy.

Kolejną imprezą, która wymagała wielu przygotowań i charakteryzowała się wieloma ciekawymi elementami były Dni Otwarte Szkoły. Z tego wydarzenia uczniowie również wykonali interesujące prace, między innymi film zrobiony przez Wiktorię Chwałek z klasy IIB, który można obejrzeć na You Tube.
Ze względu na ogromną ilość imprez, akcji, wycieczek, konkursów i olimpiad, które wydarzyły się w tym roku szkolnym w naszej szkole, uczniowie uczestniczący w Programie eTwinning sami zaproponowali wykonanie prezentacji, które ukazałyby jak wspaniałą placówką jest nasza szkoła.

Prezentacje wykonali:

  1. 1. Wiktoria Chwałek kl. II B film „95 Years Of Our School”
  2. Angelika Jasińska kl. III D „Open Days in Our School”
  3. Ada Cierpiałowska III D „Events in Jan Kochanowski School”
  4. Karolina Konieczek kl. III D „What Events does Our School Take Part in?”
  5. Bartek Bazan kl. III B „The Most Important Events in Our School”
  6. Mirella Mielczarek kl. IIIB „ Events in Our School”

Prezentacje do obejrzenia pod poniższymi linkami:

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

wrzesień 2015 - styczeń 2016
W pierwszym semestrze w roku szkolnym 2015/2016 przyjęto i zapoznano z programem eTwinning nowych uczniów z klas pierwszych, którzy oglądali nasze dotychczasowe osiągnięcia, wykonane projekty w poprzednich latach oraz wchodzili na strony internetowe naszych szkół partnerskich z Grecji , z Włoch  i z Turcji.
Praca z początkującymi uczestnikami programu polegała przede wszystkich na zajęciach tłumaczenia tekstów z platformy eTwinning z języka angielskiego na polski tak, aby nowi członkowie dokładnie zapoznali się z założeniami programu.
Pod koniec semestru uczniowie wykonali swoje pierwsze projekty dotyczące ich wizji Polski na arenie międzynarodowej, które przesłano do szkół partnerskich.
Najciekawsze projekty wykonali następujący uczniowie:
Natalia Dziedzic IIC
Karina Ciszewska IF
Paula Makowska IF
Projekty do obejrzenia pod linkiami.
Projekt 1
Projekt 2

grudzień 2012 - Kontakty z uczniami z Turcji
W grudniu 2012 r. otrzymaliśmy propozycję wejścia do Projektu Comenius przesłaną przez szkołę z Turcji. Koordynatorem projektu „Diversity in Union, Union in Diversity”- „Jedność w Różnorodności” jest szkoła Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi w Ankarze. W projekcie pracuje już szkoła z Włoch. Obecnie poszukują partnera z Polski. Projekt będzie obejmował okres od września 2013 do czerwca 2015. Wraz z Panią mgr Krzysztofą Jończyk Kałużą przesłałyśmy informacje dotyczące naszej szkoły, które są konieczne do wypełnienia wniosku ( Application Form) i wysłania go do Narodowych Agencji poszczególnych państw biorących udział w projekcie.

czerwiec 2012 - Odznaka za projekt "Education Tourism"
Nasz projekt „Educational Tourism”, który opracowaliśmy ze szkołą Mev Ozel Guzelbahce Okullari Lisesi z miasta Izmir w Turcji został nagrodzony Odznaką przez Centralne Biuro Akcji eTwinning w Brukseli.
Nad projektem tym pracowaliśmy 3 lata, a  zakończony został w styczniu 2012r. Data odznaki jest nadana w momencie przesłania dokładnego planu i pierwszego efektu współpracy naszych szkół, stąd data 3.02.2010 na otrzymanej odznace.


etwinning certificate

listopad 2011 - Kontakt z uczniami z Turcji
W dniu 28 listopada 2011r. w ramach akcji „Tydzień eTwinning” zostały zaprezentowane projekty naszych uczniów przygotowane dla szkoły partnerskiej MEV Ozel Guzelbahce Okullari Lisesi w Turcji Koordynatorem programu jest mgr Katarzyna Pychyńska, która zaprosiła do współpracy nauczycieli naszej szkoły. Prezentacja projektów odbyła się w świetlicy szkolnej. Uczestniczyły w niej wszystkie klasy, których uczniowie pracowali nad poszczególnymi projektami. Pan

Dyrektor Janusz Cygan dokonał uroczystego otwarcia prezentacji. W pierwszej części uczniowie pod kierunkiem mgr Katarzyny Pychyńskiej przedstawili w formie prezentacji szkołę partnerską MEV Ozel Guzelbahce Okullari Lisesi w Turcji. Następnie zostały zaprezentowane poszczególne projekty. Projekty opracowały cztery grupy.

Po prezentacji projektów odbyło się krótkie sympozjum na temat Programu eTwinning.

  • Grupa literacka pod kierunkiem mgr Moniki Merczyńskiej-Cabaj, projekt "Nobliści"
  • Grupa historyczna pod kierunkiem mgr Joanny Głębokiej, projekt "Jasna Góra - duchowe mieszkanie Matki Bożej"
  • Grupa matematyczna pod kierunkiem mgr Agnieszki Stolarskiej, projekt "Mikołaj Kopernik"
  • Grupa geograficzna pod kierunkiem mgr Leny Czai, projekt "Atrakcje naszego regionu"


październik 2010 - nawiązanie kontaktów z uczniami z Turcji

W programie e-Twinning nasza szkoła uczestniczy już od dobrych kilku lat. Jak sama nazwa wskazuje opiera się on na kontaktach drogą mailową pomiędzy dwoma bliźniaczymi miastami (są to podobieństwa dotyczące np. liczby ludności, struktury przemysłu, atrakcji turystycznych itp.). W kontaktach tych udział biorą przede wszystkim sami uczniowie - wymieniają się swoimi doświadczeniami i informacjami na temat swoich miast i krajów. Obecnie naszym partnerem jest szkoła z Turcji - MEV Ozel Guzelbahce Okullari Lisesi - w Guzelbahce. Jest to miasto usytuowane w zachodniej części Turcji niedaleko innego dużego i znanego miasta - jednego z największych miast Turcji - Izmiru. Stąd nie jest też daleko do Morza Egejskiego. Turcja to kraj pełen słońca i egzotycznej roślinności.

12.10.2009 - eTwinning dla "Pierwszaków"
W dniu 12 października 2009r. w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie przeprowadzono prezentację Programu eTwinning. Uczniowie pod kierunkiem mgr Katarzyny Pychyńskiej-koordynatora Programu przygotowali materiały dydaktyczne oraz udekorowali świetlicę, w której odbył się pokaz multimedialny dla wszystkich klas pierwszych naszej szkoły. Mgr Katarzyna Pychyńska przedstawiła historię działalności eTwinning w Zespole Szkół począwszy od Konferencji Inauguracyjnej w Brukseli w 2005r., cele i zadania Programu, szkoły partnerskie z Malty, Szwecji i Francji, z którymi współpracuje nasza szkoła oraz produkty finalne w postaci projektów i filmów wykonanych przez uczniów z eTwinning. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się film nagrany przez "eTwinningowców" z naszej szkoły, a dotyczący lekcji języka polskiego dla obcokrajowców. Na koniec prezentacji mgr Katarzyna Pychyńska zachęciła uczniów klas pierwszych do czynnego udziału w Programie eTwinning. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 14:50.

06.10.2008 - Tydzień eTwinning
W dniach 6-10 października 2008r. w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie zorganizowany został Tydzień eTwinning propagujący współpracę szkół z różnych krajów. Uczniowie pracujący w Programie eTwinning przygotowali pod kierunkiem mgr Katarzyny Pychyńskiej - koordynatora Programu gablotkę szkolną oraz udekorowali świetlicę, w której odbył się pokaz multimedialny dla wszystkich klas pierwszych naszej szkoły. Mgr Katarzyna Pychyńska przedstawiła historię działalności eTwinning w Zespole Szkół począwszy od Konferencji Inauguracyjnej w Brukseli w 2005r., cele i zadania Programu, szkoły partnerskie z Malty, Szwecji i Francji, z którymi współpracuje nasza szkoła oraz produkty finalne w postaci projektów i filmów wykonanych przez uczniów z eTwinning. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się film nagrany przez „eTwinningowców” z naszej szkoły, a dotyczący lekcji języka polskiego dla obcokrajowców. Na koniec prezentacji mgr Katarzyna Pychyńska zachęciła uczniów klas pierwszych do czynnego udziału w Programie eTwinning oraz przedstawiła najnowszy wspólny projekt ze szkołą francuską „Driving in Your Country”.

29-31.05.2008 - Międzynarodowe warsztaty eTwinning we Francji
W dniach 29- 31 maja 2008 nauczyciel języka francuskiego - mgr Agata Kamińska uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach doskonalenia zawodowego nauczycieli eTwinning w Chantilly we Francji. Organizatorem warsztatów były Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej. W warsztatach uczestniczyło 90 osób , w tym 70 nauczycieli z 21 krajów. Seminarium językowe w Chantilly pod Paryżem zostało przygotowane z myślą o nauczycielach różnych przedmiotów, chcących zdobyć wiedzę i doświadczenie na temat Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (TIK) oraz przygotować się do współpracy międzynarodowej szkół za pośrednictwem Internetu.

Pozostałe inicjatywy w ramach programu dostępne są na bieżąco w dziale Aktualności