Rekrutacja rozpoczyna się 19 maja 2017 roku.

Elektroniczna rekrutacja odbywa się na stronie  internetowej: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Planowane klasy na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Klasa

Kierunek

Innowacja

Rozszerzenia

Ilość miejsc

1

I A

Technik Logistyk

Innowacja z elementami edukacji pożarniczo-ratowniczej

Chemia

J. angielski

30

2

I B

Technik Logistyk

Działania logistyczne   w Policji

Geografia

J. angielski

60

3

I C

Technik Logistyk

Innowacja wojskowa

Historia

WOS

30

4

I D

Technik Spedytor

Działania spedycyjne w Policji

Geografia

J. angielski

30

5

I E

Technik Ekonomista

Innowacja z elementami edukacji policyjno-prawnej

Geografia

WOS

60

Regulamin rekrutacji

Kliknji tu aby sciągnąć "Regulamin rekrutacji" w formacje pdf na swój komputer.

 

 

Wzory teczek

IA Technik Logistyk z innowacją elemnty edukacji pożarniczo-ratowniczej

Kliknij tu aby pobrać bezpośrednio na komputer

 

IB, IC Technik Logistyk z innowacją działania logistyczne w policji

Kliknij tu aby pobrać bezpośrednio na komputer

 

ID Technik Logistyk z innowacją wojskową

Kliknij tu aby pobrać bezpośrednio na komputer 

IE Technik Spedytor z innowacją działania logistyczne w policji

Kliknij tu aby pobrać bezpośrednio na komputer 

IF, IG Technik Ekonomista z innowacją elementy edukacji policyjno-prawnej

Kliknij tu aby pobrać bezpośrednio na komputer